Államvizsgás... - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szakmai táj.
Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött  hallgatói munkaszerződéseivel kapcsolatban
A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembevétele indokolt:
1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képzőhellyel).
2. A hallgatóval a gyógyszertárat működtető vállalkozás hallgatói szerződést köt.
3. A gyógyszertárral kötött szerződés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ő biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerződés alapján a tanuló biztosítottá válik.]
4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos előírások szerint a díjazás akkor kötelező, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött idő a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelező minimuma minden megkezdett hétre a minimálbér 15%-a.
5. A hallgató részére hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.
6. A minimálbér 2020-ban 161.000 Ft/hó.
7. A hallgató foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségek csökkenthetik a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget.
8. A szakképzési hozzájárulás mértéke a gyógyszertárban kifizetett havi bruttó munkabér (mint adóalap) esetleges szociális hozzájárulási adókedvezmény miatt korrigált összegének 1,5%-a. (Tehát pl. 1500 eFt havi adóalap esetén, éves szinten, a szakképzési hozzájárulás alapja 18 mFt, aminek az 1,5%-a 270.000 Ft.) Ennek megfizetési kötelezettsége a foglalkoztatót terheli.
9. A jelenleg hatályos képzési alapnormatíva 480.000 Ft/év/hallgató, melynek a képzési idő egy napjára eső összege 3692 Ft. Így annyiszor 3692 Ft-tal csökkenthető a szakképzési hozzájárulás előző pont alapján számolt összegével, legfeljebb a gyógyszertár költségei erejéig.
10. Amennyiben a hallgatónak kifizetett összeg a szakképzési hozzájárulás előírt összegét meghaladja, a szakképzési hozzájárulás összegén túli visszaigénylési lehetőség az állami költségvetésből nincs (szemben pl. az asszisztenshallgatók képzésével, ahol előfordulhat, hogy nem fizet a gyógyszertár szakképzési hozzájárulást, hanem még igényelhet is további támogatást).
Kérjük, hogy a gyógyszertárak – mint gyakorlati képzőhelyek – minél nagyobb számban vállalják a záróvizsga előtti gyakorlaton lévő gyógyszerészhallgatók képzésében való részvételt, amelynek anyagi terhei a fentiek szerint csökkenthetők.  
Konkrét esetben további személyes tájékoztatás és segítség kérhető a segitseg@mgyk.hu email címen.
A Könyvelők fóruma szakmai álláspontjának figyelembe vételével:  
Budapest, 2020. január 01.  
Dr. Hankó Zoltán elnök, MGYK
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz