KGY változás - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Archív
Amit a települési gyógyszertámogatásról tudni érdemes!
A közgyógyellátás hagyományos formája két jogcímen állapítható meg: 1) alanyi 2) normatív. (a 1993. III. törvény 49-53. §-a). Az alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt, annak a személynek a kérelmére, aki erre jogosult. Egyszerre csak egy jogcímen folyósítható közgyógyellátási támogatás.
 
2015. március 1-jét követően már nem állapítható meg (az eddig adható) méltányossági jogcímen közgyógyellátásra való jogosultság. A Minisztérium ezt a lehetőséget az önkormányzatok hatáskörébe utalta. A települési támogatás keretében nyújtott ellátások kezeléséről, kifizetéséről szóló rendeletet módosította. Ezek között található az új lehetőség a gyógyszer-kiadásra nyújtott támogatás is.
(1993. évi III. törvény „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
132. §. (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza:
g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.)
Az Önkormányzatoknak ki kellett dolgozni (2015. február 28-ig) egy szabályzatot a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályairól. Ezek között szerepel/het a normatív közgyógyellátás szabályaihoz hasonló gyógyszerhez jutás lehetősége is.
A szabályzatnak tartalmaznia kell:
  • mi alapján,
  • kinek,      
  • mennyi ellátás jár,
  • és azt milyen formában biztosítja az önkormányzat.
Ez tehát minden településen más – a mértékét a pénzügyi és szociális bizottság döntése határozza meg.
Az igényt kérvényezni kell az Önkormányzatnál.
A folyósításhoz, a szabályzattól függően, szükség lehet gyógyszerköltség igazolásra. Ezt elfogadhatják az orvostól, a gyógyszerésztől, kérhetnek blokkokat, vagy azt is megtehetik, ezek hiányában döntenek. A bizottságok havonta egyszer, vagy kétszer vehetik napirendre a kérvények elbírálását (szabályzattól függően), és ilyenkor dönthetnek a megítélt támogatás nagyságáról. Támogatást többféle formában nyújthatja az Önkormányzat, lehet pénzbeli vagy/és természetbeni a juttatás.
Szerencsés esetben a szociális osztály a szabályzat megalkotása előtt kikérte a gyógyszerészek véleményét. (a gyógyszerköltség igazolás lehetőségéről, formájáról, rendjéről, a támogatás kiutalásában a lehetséges együttműködésről).
Amennyiben egy gyógyszertár nem értesült még a helyi szabályzatról, akkor érdemes utánajárni, hogy a betegeknek megfelelő felvilágosítást tudjon nyújtani arról, mit vár el az Önkormányzat a támogatás megállapításához és kiutalásához, azaz mi az új típusú gyógyszertámogatás rendje.

Gedai Viktória és Brezanóczy Ferenc
További információk az Kamarától és az OEP honlapján.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz