Kispatikák támogatás változása 2015. - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Archív
2015. évi változások kiemelve kékkel!! Magyarázat zolddel. (változásról a kamari tájékoztató elérhető itt.)
Kis patikák működés célú támogatása 700 millió éves kerettel. - Nem jár automatikusan, csak az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál benyújtott kérelemre adható.
Feltételek
 • Egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag és építészetileg elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja.
 • A településen, vagy a rendeletben leírt, ill. a jegyző által igazolt önálló településrészen csak egy gyógyszertár üzemel.-  -Legalább heti 40 órát van nyitva (fiókkal együtt).
 • A féléves időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, és legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét is figyelembe véve – 40 órában nyitva tart.
  • Azon gyógyszertárak, amelyek a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege
 • nem haladja meg az 5 millió forintot (korábban 6 millió forintot), a felosztás tekintetében 1,5-szeres (korábban 1,25-szörös) szorzóval, kerülnek figyelembe vételre
 • az 5 millió Ft-ot eléri, de nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval kerülnek figyelembe vételre,
 • eléri a 6 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 7,2 millió Ft-ot, szorzó nélkül (pontosabban 1-es szorzóval) kerülnek figyelembe vételre,
 • A fenti feltételek teljesülése esetében a fiókgyógyszertár további 30 000,-Ft 20 000,- Ft támogatásban részsül, ha azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezik.
{A módosítás a legnehezebb helyzetben lévő, legkisebb forgalmú gyógyszertárak és a fiókgyógyszertárak működtetését az eddigieknél is jobban preferálja, elősegítve ezzel a működőképességüket és a kistelepülések gyógyszerellátását.}
Az igénylés menete
 • A támogatást igénylő kérelmére a feltételek meglétéről az ÁNTSZ OTH hatósági bizonyítványt állít ki.
Majd a kiállított bizonyítványt kell a kérelemmel az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz benyújtani.
 • A támogatást negyedévente lehet igényelni.
  Vonatkozó rendeletek:
  • 2006.évi 98. gyógyszergazdaságossági tv. 41.§. és
  134/1999 Korm.rend. 6/C.§. rendelkezik.
  ____________________________________

  A kamatmentes támogatás előleg (TB finanszírozási előleg 1,2 milliárd Ft éves kerettel.)
  Feltételei:
  • Egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosította.
  • A településen, vagy a rendeletben leírt, ill. a jegyző által igazolt önálló településrészen csak egy gyógyszertár üzemel.
  • A közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árrés-tömegének átlaga nem haladta meg a 7 millió forintot.
  • A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag egy gyógyszertárat működtet.
  • A kérelem benyújtásakor nem rendelkezett olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.
  • A kamatmentes támogatás összegét eddig július 1-től december 15-ig vonta le egyenlő részletekben az OEP, az elszámolás alapján a gyógyszertárnak járó összegből.
  { A módosítás értelmében ezentúl:
  -  azok a gyógyszertárak is igényelhetik a támogatást, amelyek az adott település vagy településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítják azzal, hogy „a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat”, illetve
  -  ha a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió Ft-ot, továbbá
  -  a levonás kezdő időpontja a gyógyszertár kérelmére szeptember 1-ig kitolódhat.}
  Mértéke:
  • Az előleg maximum 4 millió forint,
  ha van fiókgyógyszertár is akkor maximum 5 millió forint.
  Igénylése:
  • 134/1999 Korm.rend. 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon az OEP-nél kell kérelmezni.
  Legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig.
  Vonatkozó rendelet:
  • 134/1999 Korm.rend. 6/A.§.

  Letölthető kérvény doc
  Letölthető kérvény pdf

  dr. Brezanóczy Ferenc
  MGYK PMSZ elnök

  Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz