Kispatikák támogatása - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Archív
Két lehetőség a kispatikák számára a gazdasági helyzetük javítása érdekében

ÚJ 2016-tól a következő változások léptek életbe: (a teljes tájékoztató ide kattintva érhető el a Kamara honlapján)
A kamatmentes támogatás igényelhetőségével kapcsolatban a módosítás értelmében 2016. januártól azok a gyógyszertárak is igényelhetik a támogatást,
 • amelyek az adott település vagy településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítják azzal, hogy „a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat”, illetve
 • amelyeknek a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió Ft-ot
_______________
A működési célú (vissza nem térítendő) támogatás felosztásával kapcsolatban:
 • azon gyógyszertárak, amelyek a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege
  • nem haladja meg az 5 millió forintot (korábban 6 millió forintot), a felosztás tekintetében 1,5-szeres (korábban 1,25-szörös) szorzóval, kerülnek figyelembe vételre
  • az 5 millió Ft-ot eléri, de nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval kerülnek figyelembe vételre,
  • eléri a 6 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 7,2 millió Ft-ot, szorzó nélkül (pontosabban 1-es szorzóval) kerülnek figyelembe vételre;
 • a fiókgyógyszertárral is rendelkező, egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag és építészetileg elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosító közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, amennyiben a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 30 ezer forint (korábban 20 ezer forint) támogatásban részesül, amennyiben azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehető igénybe és csak abban az esetben, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását.
_________________________________
Általános tájékoztató: (Magyarázat zölddel)
Kis patikák működés célú támogatása 700 millió éves kerettel. - Nem jár automatikusan, csak az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál benyújtott kérelemre adható.
Feltételek

 • egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag és építészetileg elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
 • legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét is figyelembe véve – 40 órában nyitva tart.
 • a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, és
  • Azon gyógyszertárak, amelyek a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege
   • nem haladja meg az 5 millió forintot (korábban 6 millió forintot), a felosztás tekintetében 1,5-szeres (korábban 1,25-szörös) szorzóval, kerülnek figyelembe vételre
   • az 5 millió Ft-ot eléri, de nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval kerülnek figyelembe vételre,
   • eléri a 6 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 7,2 millió Ft-ot, szorzó nélkül (pontosabban 1-es szorzóval) kerülnek figyelembe vételre,
 • A fenti feltételek teljesülése esetében a fiókgyógyszertár további 30 000,-Ft támogatásban részsül, ha azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezik.

{A módosítás a legnehezebb helyzetben lévő, legkisebb forgalmú gyógyszertárak és a fiókgyógyszertárak működtetését az eddigieknél is jobban preferálja, elősegítve ezzel a működőképességüket és a kistelepülések gyógyszerellátását.}

Az igénylés menete
 • A támogatást igénylő kérelmére a feltételek meglétéről az ÁNTSZ OTH hatósági bizonyítványt állít ki.

 • Majd a kiállított bizonyítványt kell a kérelemmel az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz benyújtani.

 • A támogatást negyedévente lehet igényelni.

Vonatkozó rendeletek:

 • 2006.évi 98. gyógyszergazdaságossági tv. 41.§. és

 • 134/1999 Korm.rend. 6/C.§. rendelkezik.

____________________________________

A kamatmentes támogatás előleg (TB finanszírozási előleg 1,2 milliárd Ft éves kerettel.)
Feltételei:

  • az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat,
  • a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot,
  • a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag egy gyógyszertárat működtet.

  • A kérelem benyújtásakor nem rendelkezett olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.
  { A módosítás értelmében ezentúl:
  -  azok a gyógyszertárak is igényelhetik a támogatást, amelyek az adott település vagy településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítják azzal, hogy „a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat”, illetve
  -  ha a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió Ft-ot, továbbá
  -  a levonás kezdő időpontja a gyógyszertár kérelmére szeptember 1-ig kitolódhat.}

  Mértéke:

  • Az előleg maximum 4 millió forint,

  • ha van fiókgyógyszertár is akkor maximum 5 millió forint.

  Igénylése:

  • 134/1999 Korm.rend. 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon az OEP-nél kell kérelmezni.

  • Legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig.

  Vonatkozó rendelet:

  • 134/1999 Korm.rend. 6/A.§.


  (2015. évi változásról szóló tájékoztató elérhető itt.)

  dr. Brezanóczy Ferenc
  MGYK PMSZ elnök


  Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz