Legfontosabb törvényink és rendeleteink - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iroda

JOGSZABÁLY-kereső

 • 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer forgalmazás általános szabályairól

 • 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

 • 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési,szolgálati és nyilvántartási rendjéről - itt van a létszámnorma leírva!

 • 2/2008 EüM rendelet gyógyszertárakban forgalmazható és kötelezően készletben tartandó termékekről

 • 44/2004 ESZCSM rendelet gyógyszerek rendelése és kiadása

 • 422/2016. (XII.14.) Kormányrendelet a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló

 • 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet  a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

 • 134/1999 kormány rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

 • 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

 • 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről

 • 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére,az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

 • 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet a kábítószer-perkurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról

 • 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről

 • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének,gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

 • 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
 • 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

 • 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

 • OGYI-P-65-2017 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet módszertani levele egyes gyógyszeranyagok Formulae normales szerinti dózisáról

 • 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

 • 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a kábítószer-perkurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről

 • 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

 • 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

 • 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról

 • 8/2003 ESZCSM rendelet in vitro orvostechnikai eszközökről

 • 4/2009 EüM rendelet orvostechnikai eszközökről

 • 7/2004 EüM rendelet GYSE forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről.

 • 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

 • 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

 • 323/2010 kormány rendelet ÁNTSZ-ről

 • 5/2007. (I. 24.) EüM rendelet. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

 • 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

 • 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet,  az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

 • 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet a az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
 • 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

 • 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről
 • 1997. évi XLVII. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 2011. évi CCIV. számú törvény a nemzeti felsőoktatásról 44.§ - államvizsgás gyakorlat
 • 230/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 17. §.
 • 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról
 • 2010. EüK. 21, szám A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokolljának kiadásáról
 • 2013. EüK. 7. szám Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről
 • 2007. EüK. 4. közlemény - Az Egészségügyi Minisztérium közleménye a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv
 • 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

- szerk -

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz