Választásra készülve - MGYKPM

gravírozás
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iroda > Felügy.Bizotts.arch.

Tisztelt Kolleganők!
Tisztelt Kollégák!
 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Felügyelő Bizottsági Elnökeként fordulok a Kollegákhoz! Szeretném felhívni a Kollegák figyelmét arra, hogy a 2015-ös év fontos, választási év a Kamara életében illetve arra, hogy ez milyen kihatásokkal jár a megyei szervezetre, a további munkára.

Véleményem szerint az elmúlt 4 év kiemelten sikeres volt. A Kamara kiállása, felelős gondolkodása, a gyógyszerészi modell átalakítása, fejlesztése, a szakmai érdekek védelme, a gyógyszerészet értékeinek megőrzése, fejlesztése  céljából történt, annak megbecsülését segítette elő! A kamarai választásokon való részvétel azért fontos, hogy sikeresen fel tudjon állni a megyei és az országos szervezet, a minél magasabb részvételi arány pedig a kamara legitimitását, országos támogatottságát is növeli! Azáltal, hogy a kollégák veszik a fáradtságot és eljönnek szavazni, magukénak fogják érezni a kamara munkáját, amibe kívülről nehezebben tudtak belelátni. A közösség együttes munkája tudja csak folytatni a pozitív változásokat és biztosítani szakmánk elvárt jövőjét! Ezért kérem a személyi jogos gyógyszerész kollegák hathatós segítségét abban is, hogy a kollegák részt tudjanak venni a választásokon.

A törvény értelmében a választást több fordulóban kell lebonyolítani. Első lépésben a választásra jogosultak 25%-nak kell a választói gyűlésen megjelenni, ez megyénkben több mint 200 tagot jelent. Amennyiben itt nem sikerül megválasztani a megyei küldötteket, akkor legalább 15 nap múlva ismételt gyűlést kell tartani. Ha ez sem eredményes, akkor 4 hónapon belül az egész eljárást meg kell ismételni.  Ha a választás érvényes, akkor még hátravan a megyei elnökség és az országos küldöttek megválasztása. Sikertelenség esetén minden pozíció betöltetlen marad a következő általános választásokig, azaz a működőképesség is veszélybe kerül!

Gondoljunk bele abba, hogy ez mit jelent! A megyei tisztújításra félmillió forint van a költségvetésünkbe betervezve, optimális esetben ez elég lesz, mert ha sikeres az első vagy a második forduló, akkor a többi választást már az irodában meg tudjuk tartani. Sikertelenség esetén ez az összeg jelentősen megnövekedhet / pl. terembérlet, postaköltség /. A pénz, ami felett a megyei szervezet rendelkezik, a megyei tagságé. A tagdíjunkból tevődik össze. Ezért mi is felelősséggel kell, hogy eljárjunk annak elköltésében.

Ha visszanézzük az elmúlt négy évet, akkor azt látjuk, hogy a 2011. őszi választások óta minden pénzt visszaforgatott az elnökség a tagság részére. Ebben szerepelnek a szervezet működési költségei, a kistérségi összejövetelek, a hévízi üdültetések, a megyei gyógyszerész alapítványnak nyújtott támogatások, a szakmai majálisok. Fontosnak tartom, hogy ez a tendencia megmaradjon, hiszen a felelős gazdálkodás mellett lehet biztosított az érdekvédelem mellett a szakmaiság is!
           
A fentiek alapján tartom szükségesnek felhívni minden megyei kolléga figyelmét a választásokon való aktív részvételre, hiszen így tudjuk biztosítani a megyei szervezet és az országos szervezet legitim és gazdaságos működését!
 
Dr. Kántor Attila
Felügyelő Bizottság elnöke
Budapest, 2015. április 15.
 

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz