Tisztelt Gyógyszerész Asszony!
Tisztelt Gyógyszerész Úr!

Magyarországon a koronavírus-járvány terjedésében a csoportos megbetegedések szakaszát
minden bizonnyal felváltja a tömeges megbetegedéseké. Kiemelt fontosságú, hogy a
megbetegedések számának emelkedése a lehető legkésőbb és minél kisebb intenzitással
következzen be. A kormány döntéseinek, és minden felelősen gondolkodó egészségügyi
szakember és állampolgár célja, hogy lassítsa a vírus terjedését, hogy az egészségügyi
rendszer ne terhelődjön. Kiemelt fontosságú, hogy a biztonságos és folyamatos
gyógyszerellátási rendszert és azon belül minden gyógyszerészt és gyógyszertári szakdolgozót
is megóvjunk a túlterheléstől.
A gyógyszertár személyi jogos gyógyszerészének kompetenciája – a helyi viszonyokat
figyelembe véve – dönteni a gyógyszertár által választható gyógyszer-kiszolgáltatási módról:
 amennyiben megoldott a fizikai védelem (plexi, fólia) a páciens/vásárló és az expediálást
végző szakember között, annyi páciens/vásárló tartózkodhat egyszerre az officinában,
ahány kiadóhely működik,
 amennyiben a fizikai védelem nem megoldott, egyszerre csak egy páciens/vásárló
tartózkodhat egyszerre az officinában,
 amennyiben a járványügyi helyzet megköveteli, kérem, fontolja meg a kiadóablakon
keresztül történő gyógyszer-kiszolgáltatás lehetőségét.
A betegfogadó tér gyakori fertőtlenítésével, folyamatos szellőztetéssel csökkenthető a
fertőzési veszély.
2020. március 28. napjától hatályosak a 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet kijárást korlátozó
rendelkezései. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kijárás korlátozás célja az, hogy a 65 év
feletti lakosság megbetegedésének kockázata a lehető legalacsonyabb legyen. A kijárási
korlátozás idején ezért is szükséges biztosítani az elsőbbséget a 65 év feletti lakosság számára
9-12 óra között a gyógyszertári szolgáltatások igénybevétele során. Az új koronavírus
betegséget észrevétlenül hordozó fiatalabb emberek és a 65 év feletti lakosság
találkozásának elkerülését az szolgálja leginkább, ha a Kormány által megjelölt idősávot
mindenki tiszteletben tartja, maguk a 65 év feletti lakosok is.
A kormányrendeletben foglaltakkal kapcsolatosan felmerülő kérdések:
1. Kire vonatkoznak a rendelkezések és kinek a feladata azokat betartatni?
A 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet kijárást korlátozó rendelkezései mindenkire
vonatkoznak, mind a pácienseknek/vásárlóknak, mind pedig a gyógyszertár működtetőknek a
feladata és felelőssége a szabályok betartása és betartatása.
2. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet,
drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Ez
pontosan mit jelent?
A 9.00-12.00 közötti idősávban csak a 65 év feletti lakosok kiszolgálása történhet a
gyógyszertár officinájában. A 65 év felettiek, egészségének megóvása érdekében, kiszolgálása
csak a 9.00-12.00 közötti idősávban történhet. Amennyiben szükséges a helyi
önkormányzatokat is be kell vonni a feladat végrehajtásába. Kérem, hogy lehetősége szerint a
65 év feletti páciensek megérkezése előtt (9.00 óra előtt) a gyógyszertár officinájában egy
fertőtlenítő felmosást és lemosást végezzenek szellőztetéssel együtt!
3. Hogyan ellenőrizhetik az életkori előírást szabályosan a gyógyszertári dolgozók?
A kormányrendelet szerint az életkori korlátozások betartatása a gyógyszertár működtető
felelőssége, ezért amennyiben szükséges, a gyógyszertár munkatársai megkérhetik a
pácienst/vásárlót, hogy hitelt érdemlő módon igazolja életkorát.
4. A gyógyszerészek és gyógyszertári szakdolgozók igazoltathatják a
pácienseket/vásárlókat?
A gyógyszertárban megjelent lakost igazoltatni nem szükséges, és nincsen erre
felhatalmazása a gyógyszertári dolgozóknak. Amennyiben a páciens/vásárló kora nem
dönthető el egyértelműen, a gyógyszertár munkatársai megkérhetik a pácienst/vásárlót, hogy
hitelt érdemlő módon igazolja korát.
5. Mi a teendője a gyógyszertári dolgozónak, ha nem megfelelő életkorú beteg lép be a
gyógyszertár területére?
Kiemelt fontosságú a lakosság tájékoztatása, ennek érdekében a gyógyszertár bejáratánál, jól
látható módon, kerüljön kifüggesztésre a 2020. március 28. napjától hatályos rendelkezés. A
nem megfelelő életkorú személyt meg kell kérni, hogy a számára kijelölt időpontban térjen
vissza. Mivel bizonyos esetekben a páciensek/vásárlók nagy távolságokat tesznek meg annak
érdekében, hogy beszerezzék, sokszor életmentő gyógyszereiket, biztosítani szükséges
néhány nap (2-3) türelmi időt, amely alatt a gyógyszertár vezetője dönti el, hogy a
páciens/vásárló által igényelt gyógyszer sürgős/életmentő és amennyiben az, kiszolgálhatja
őt (a türelmi időszak alatt). Az életmentő szükség fennállásának eldöntése a gyógyszertár
vezetőjének joga és kötelessége.
Végső megoldásként rendőri intézkedés is kérhető a rendeletben foglaltak betartatása
érdekében.
6. Folyhat-e expediálás egymással párhuzamosan az ügyeletes ablakon és az officinában?
A kérdés azokon a helyeken értelmezhető, ahol a betegforgalmi bejárat és a kiadóablak
megközelítése térben eltér. A két gyógyszer-kiszolgáltatási mód nem zárja ki egymást.
Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy a Kormány lakosság védelmében hozott
intézkedésének célja pontosan az, hogy a 65 év feletti lakosság megbetegedésének kockázata
a lehető legalacsonyabb legyen. A kijárási korlátozás idején ezért is kívánja biztosítani az
elsőbbséget a 65 év feletti lakosság számára 9-12 óra között a gyógyszertári szolgáltatások
igénybevétele során.
A két kiadási mód abban az esetben alkalmazható párhuzamosan, amennyiben a 65 év feletti
korosztály teljes mértékben elkülöníthető a fiatalabb korosztálytól, figyelemmel arra, hogy a
71/2020. (III. 27.) kormányrendelet szerint az officinában 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben
az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
7. Mi a teendő azokon a településeken ahol a gyógyszertár (fiókgyógyszertár) szolgálati
rendje az orvosi rendeléshez igazodik?
Korábbi miniszteri rendelet módosítása okán a páciensnek nem szükséges megjelennie az
orvosi rendelésen, a vény (e-recept) felírás telefonos konzultációt követően történik meg.
Ebből kifolyólag okafogyottá válik az orvosi rendeléshez igazítani a gyógyszertár szolgálati
rendjét. A gyógyszertár nyitva tartását ezért, a gyógyszertár lehetőségeit figyelembe véve, a
lakossági igényekhez szükséges igazítani.
A 2020. március 28. napján hatályba lépő 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet kijárást
korlátozó rendelkezései okán a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás fenntartása
érdekében indokolt lehet a gyógyszertárak nyitva tartásának felülvizsgálata és optimalizálása.
A korosztály szerinti elkülönítés szolgáló további lehetőség a fiókgyógyszertár esetében is a
kiadóablakon át történő gyógyszerkiadás.
8. Egy gyógyszerészes gyógyszertár, amely fiókgyógyszertárat is ellát, hogy tudja megoldani
a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást?
Az idősek egészségének védelme érdekében szükséges a minimálisra csökkenteni a fizikai
kontaktusaikat a fiatalabb, esetlegesen tünetmentes vírushordozó honfitársainkkal. A helyi
önkormányzatok feladata az idősek ellátásának a megszervezése, amennyiben az nem
megoldott. Az optimális szolgálati rend kialakítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi
önkormányzattal is.
Pl.: 8.00-12.00 között nyitva tartó közforgalmú gyógyszertár és 13.00-17.00 között nyitva tartó
fiókgyógyszertár szolgálati rendje a következőre módosítható:
Közforgalmú gyógyszertár: 10.00-14.00 óra közötti nyitva tartás esetén az 65 év feletti
páciensek/vásárlók, amennyiben mákképpen nem megoldható, 10.00-12.00 közötti
idősávban látogathatják a gyógyszertárat és fiatalabb lakosok 12.00-14.00 között.
Fiókgyógyszertár: 15.00-19.00 óra közötti nyitva tartás esetén ezen a településen az
önkormányzat bevonásával, illetve lakossági összefogással szükséges megoldani a 65 év
feletti lakosság gyógyszer ellátását.
Az esetleges ideiglenes szolgálati rend meghatározása esetén, kérjük ügyeljenek arra, hogy a
nyitvatartási idő a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 53/C.
§-a alapján ne csökkenjen heti 30 óra alá.
9. Hogy módosíthatom a gyógyszertáram szolgálati rendjét, gyorsan és rugalmasan?
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a gyógyszertár működtetője naptári
évenként összesen 21 + 10 napra módosíthatja bejelentésével a gyógyszertár szolgálati
rendjét. E keretidő felhasználása után a gyógyszertár nyitva tartása visszatér a működési
engedélyben foglaltra. A végleges nyitva tartás módosításához működési engedély
módosítását szükséges kérelmezni, amelynek igazgatási szolgáltatási díj összege 30.000 Ft.
Felismerve azt, hogy az aktuális járványhelyzet megköveteli, hogy a gyógyszertárak hosszabb
ideig és több alkalommal módosíthassák az egység szolgálati rendjét, javaslatot tettünk
jogszabály módosításra.
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az illetékes
tisztifőgyógyszerésszel/tisztigyógyszerésszel. Munkatársaink minden segítséget megadnak
Önnek.
Az erre irányuló kérelmet/bejelentést a www.epapir.gov.hu oldalon tudja megtenni.
Köszönöm Önnek és minden munkatársának a munkáját, azt, hogy ezekben a nehéz
napokban is munkájukkal, áldozataikkal fenntartják a biztonságos lakossági gyógyszerellátást.
Köszönöm, hogy mindent megtesznek a pácienseik/vásárlóik érdekében.
Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a gyógyszerészek, gyógyszertári dolgozók, a
közigazgatásban dolgozó szakemberek és a lakosság összefogjon és támogassák, segítsék
egymást.
A célunk közös az, hogy megóvjuk szeretteinket, lakóközösségünket, népünket, hazánkat a
járvány veszélyeitől, ehhez kérem az Ön segítségét és támogatását.
Kérdéseikkel forduljanak a területileg illetékes tiszti főgyógyszerészhez, vagy keressenek
engem bizalommal, kollégáim elérhetőségét az
https://www.ogyei.gov.hu/tisztigyogyszereszeti_foosztaly linken találják meg.
Jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
El Koulali Zakariás
országos tisztifőgyógyszerész