2022. március 21-én került sor a Megyei Díj átadására. Névsor szerint a díjazottak:

dr. Brezanóczy Ferenczné,

dr. Hankó Zoltánné,

dr, Molnár Imréné,

Dr. Ónodi-Szabó Mihály,

dr. Szelényi Márta.

A laudációk felolvasása során megismerhettük szakmai pályafutásukat, a betegekért tett erőfeszítéseiket. Mind az öt díjazott kiemelkedő munkát végzett az elmúlt évek során, aktív szerepet vállaltak az asszisztensek és a jövő gyógyszerészei képzésében.

Ezúton is gratulálunk nekik!


Laudáció

dr. Brezanóczy Ferencné dr.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzett 1977-ben. Ezután a Pest Megyei Gyógyszertári Központnál Pest megyében dolgozott Pomázon majd Szentendrén közforgalmú gyógyszertárakban beosztott gyógyszerészként. Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből szakvizsgát tett 1983-ban.

Három gyermeke mellett folyamatosa részt vett a gyógyszertári munkában, ügyeletekben. Rövid (2 éves) gyógyszergyári munka után 1998-ban sikerült megnyitnia férjével a zöldmezős, 100%-ban gyógyszerészi tulajdonú Vácz Remete Gyógyszertárat, melyet azóta is irányít, megőrizve annak függetlenségét, melyet mindig fontosnak tartott.

Célja a betegek maximális segítése, igényeiknek kielégítése minél kulturáltabb környezetben. 2014-ban az országban elsőként létesített mozgó fiókgyógyszertárat Rádon, melyből 3 év után sikerült épületbe települnie.

A Magyar Gyógyszerészi Kamarának kezdetektől tagja és több ciklusban megyei küldötte, illetve több ciklusban országos küldötte is volt. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak kezdetektől tagja, megyei szervezetének több ciklusban elnökségi tagja volt.

A gyógyszertárban mindig nyitottan fogadta és fogadja a szakma tanulóit, egyetemi hallgatókat, szakképzésben és az asszisztens képzésben résztvevőket. Mindig fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a gyakorlati képzésükben, helyes szakmai szemléletük alakításában. Emellett a kollégái fejlődését szem előtt tartva vezette a gyógyszertárát.

Munkájában mindig a betegérdeket tette az első helyre akár saját kizsákmányolása árán is. Gondolkodásával, szakmai tájékozottságával, emberségével, türelmével méltó példaképe a szakmánknak.

Férjét mindig támogatta és támogatja mind kamarai, mind gyógyszertári munkájában, valamint a magánéletben egyaránt. Férje elmondása szerint az Ő áldozata nélkül munkáját nem tudná ilyen magas színvonalon végezni.

 


 

dr. Hankó Zoltánné

Hankó Zoltánné Szebeni Jolán Kiskunhalason született (1952. szeptember 10.) Budapesten érettségizett, majd a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1977-ben kitüntetéses gyógyszerészi diplomát szerzett.

Házasságkötését követően 1977-ben a Nagybátony-Bányavárosi gyógyszertárban gyógyszerész, majd 1979-től a kerepestarcsai (ma kistarcsai) Flór Ferenc kórház intézeti gyógyszertárában beosztott, részlegvezető, majd intézeti főgyógyszerész-helyettes. 1984-ben technológus szakgyógyszerészi címet szerzett. 1992-ben családi vállalkozásban jogelőd nélküli magángyógyszertárat létesít Kerepesen, melynek kezdettől fogva a mai napig személyi jogos gyógyszerésze. Vállalkozásukat 1993-ban fiókgyógyszertárral bővíti, amit 2008-ban közforgalmú gyógyszertárrá átminősíttetnek. 1999-ben szakközgazdász másoddiplomát szerez.

A Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja.

Számos gyógyszerészhallgató záróvizsga előtti és nyári gyakorlatát menedzseli, ezért 2007-ben a Semmelweis Egyetem Oktató gyógyszerésze kitüntetésben részesül.

Nemzeti elkötelezettségű, konzervatív értékrendű, hívő életet él. Férje gyógyszerész. Két gyermeke van, mindketten gyógyszerészek.

Fia az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, lánya a családi vállalkozás másik gyógyszertárának személyi jogos gyógyszerésze.

Munkájában rendkívül elkötelezett és következetes. Kollégái szeretik hiteles szakmai háttere, lendületes, energikus és rendkívül gyakorlatias hozzáállása miatt. Mindig figyelt arra, hogy jó kapcsolatot, harmonikus együttműködést tartson fenn korábban a kórház, majd később a gyógyszertára környezetében dolgozó orvosokkal. Hivatásszeretete kisugárzik a betegekkel való kommunikációjára is, az általa létrehozott és idén harmincadik jubileumát ünneplő gyógyszertárában a kezdetektől visszatérő betegei is látogatják. Különleges ajándéknak tartja, hogy a régen még gyermekként hozzá érkezők, ma már saját gyermekeikkel jönnek be hozzá.

 


 

dr. Molnár Imréné dr.

Molnár Imréné dr. 1972. február 26-án végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Munkáját kezdő gyógyszerészként Jászberényben ügyeletes közforgalmú gyógyszertárban kezdte.

Később a Pest Megyei Gyógyszertári Központ alkalmazottjaként Szentlőrinckátán a kisegítő gyógyszertár vezetését látta el Dr. Kempler Kurt megbízásából napi négy órában. A többi munkaidejét a nagykátai Korányi Gyógyszertárban töltötte. Amikor szükséges volt a környékbeli gyógyszertárakban helyettesített.

A családjával 1979-ben Gödöllőre költözött és ott az Agrár Gyógyszertárban kezdett el dolgozni. 1987-től a Flór Ferenc Kórház Intézeti Gyógyszertár magisztrális labor vezetője lett. Az Intézethez tartozó Vérellátó Osztályon is alkalmazásban állt, ahol részt vett az asszisztensek kémia tantárgyának oktatásában. Munkáját orvosigazgatói dicsérettel köszönték meg.

1994-től a Hungaropharma minőségbiztosító gyógyszerésze volt. A patikaprivatizáció után 1998-tól az Aqua Fontis Patika Kft. gyógyszerésze lett.

A Magnólia Gyógyszertár megbízott vezetőjeként munkáját kiemelkedő szakmai színvonalon végzi. Akkreditált gyógyszertárunkban oktató gyógyszerészként asszisztensek, szakasszisztensek, gyógyszerészhallgatók, szakvizsgára készülő gyógyszerészek kiváló oktatója.

Munkáját mindig lelkiismeretesen, pontosan, megbízhatóan, magas szaktudását kamatoztatva végzi. Természetesen a Magyar Gyógyszerészi Kamarának és az MGYT-nek megalakulásuk óta tagja.

május 06-tól nyugdíjasként is folytatta munkáját az Aqua Fontis Patika Kft.-nél mind a mai napig. A betegek mindig bizalommal fordulnak hozzá szakmai tudása, empatikus hozzáállása miatt. Nemcsak a betegekkel, hanem az orvosokkal és a kollégáival is jó kapcsolatot ápol.

 


 

Dr. Ónodi-Szabó Mihály

Szolgálat és szolgáltatás 50 éven keresztül

1943-ban született Budapesten. Felmenői között találjuk Szabó István végvári vitézt, aki vitézségért az ónodi országgyűlésen kitüntetést kapott, így került a családnévbe az Ónodi előtag.

Édesapja református lelkész, édesanyja tanítónő. Szülői házból hozta magával a Teremtőbe vetett hitét, az emberszeretet és a munka iránti eltökéltséget, alázatot. Ezen erények egész életét és szakmai pályafutását áthatják.

Tizenhárom éves koráig Monoron élt a család, ott volt kisiskolás. 1956 tavaszán Váchartyánba költöztek, édesapja a község református lelkésze volt. Édesanyja rövid ideig tanított csupán, mivel négy gyermeke születése után a háztartás és a gyereknevelés kötötte le idejét.

Feleségével, aki házasságkötésük után 27 évig volt Sződligeten tanítónő és gyógypedagógus, egyetemista korukban ismerkedtek meg, 1970-ben kötöttek házasságot. Két gyermekük közül fia szakácsként dolgozik, míg lánya követte őt az egészségügyi pályán és jelenleg is gyermek szakpszichológusként segít.

Tanulmányait Monoron kezdte, majd Vácra járt gimnáziumba. Vonzotta a tanári pálya, de osztályfőnöke bíztatására inkább a gyógyszerészet felé fordult, mivel „lelkészgyerekként” könnyebben boldogulhatott ezen a pályán. Elsőre felvették a Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyszerész szakára. Tanulmányai során vonzotta a növénytan és a botanika, ezért később, már aktív gyógyszerészként rövid ideig részt vett a vácrátóti Botanikuskertben folyó tudományos munkákban is.

1966-ba fejezte be tanulmányait. Tápiógyörén kezdett dolgozni, majd kisegítő, ún. pendliző gyógyszerész volt Pest megyében. Közben behívták katonának, ezt az időt a Központi Katonai Kórház intézeti gyógyszertárában töltötte. A katonai szolgálat letöltése után kapott lehetőséget, hogy gyógyszertár vezető lehessen.

október 23-án helyezték Sződligetre. A helyi gyógyszertár vezetőjeként az elmúlt 50 évben munkatársaival együtt a legfontosabbnak a gyógyító munkát tekintette. Elmondása szerint a gyógyszer, mint „különleges áru” szerepét csak kellő felvilágosítással, tanácsadással és mellé adott jó szóval tudja betölteni. Az általa vezetett gyógyszertárban mindig a beteg szeretete volt az első a maximális szakmai felkészültség mellett. A helyi orvosokkal mindig rendkívül jó viszonyt ápolt. A háziorvos – beteg – gyógyszerész háromszögben mindig a betegek érdekében, az orvosokkal közösen biztosította a zavartalan gyógyszerellátást, a gyógyító munka eredményességét az elmúlt 50 év különböző nehézségei közepette. 57 év szolgálat után 2021-ben befejezte az aktív gyógyszerészi munkát és gyógyszertárát eladva aktív nyugdíjasként él.

A jóra való oktatás vágya mindig ég benne. Egészségügyi felvilágosító előadásokat tartott az iskolai egészségnapokon és a nyugdíjasoknak is. A ’70-es évektől kezdve közel húsz éven át vezette a helyi iskola tanulóinak a kémia szakkört, sőt egy évig a váci Siketnéma Intézet tanulóit is oktatta. A természettudományos felvilágosító munka mellett eszperantót is tanított az érdeklődő diákoknak pár évig. Jelenleg, nyugdíjasként, a Magyar Biblia Társulat tagjaként járja a környék iskoláit és oszt Bibliát, tart ismertetést iskolákban.

A tanítás mellett az önképzés is fontos számára. Gyógyszerészként, mindig igyekezett naprakész lenni, hogy betegeinek a legjobbat nyújthassa. Emellett mindig fontos szerepet töltött be életében a magyar kultúra, népzene szeretete, ápolása. Nyugdíjas éveire készülve kezdett népzenét tanulni, 67 évesen. Évekig szervezte több helyi önkéntessel a táncházakat, nemzeti ünnepeink méltó megünneplését. Jelenleg nagybőgőn és citerán tanul.

A társadalmi és szakmai felelősségvállalás is fontos számára. Korábban Sződliget község tanácsának, majd önkormányzatának kulturális-, egészségügyi- és szociálpolitikai bizottságának tagja volt. A Magyar Gyógyszerészkamara Pest megyei szervezetének alakulásában aktívan részt vett, a születő kamara aktív tagja volt. Az utóbbi évtizedben az aktív kamarai jelenléttől visszavonult teret engedve a fiatalabb kollégáknak a környék gyógyszerészeivel mindig jó viszonyt ápolt, ugyanolyan szakmai elhivatottsággal segítette kollégáit, mint betegeit.

Díjak, elismerések: Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem, Sződligetért Emlékplakett, Egészségügyi miniszteri dicséret.

 


 

dr. Szelényi Márta

Szelényi Márta 1984. február 10-én végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Munkáját Vácott a Pest Megyei Gyógyszertári Központhoz tartozó Alsóvárosi Gyógyszertárban kezdte, ahol a gyakorlati idejét is töltötte. 1993. decemberében sikeres szakvizsgát tett gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből.

Gyermekei születése után a Deákvári Gyógyszertárban folytatta pályáját, ahol a patikaprivatizáció után társtulajdonos lett. Majd 2010-ben megalapították a Váci Levendula Gyógyszertárat, ahol személyi jogos gyógyszerészként teljes szívvel, kiemelkedő szakmai tudással végzi a mai napig munkáját.

Mind a két akkreditált gyógyszertárban oktató gyógyszerészként nagy számban nőttek ki kezei alól asszisztensek, szakasszisztensek, gyógyszerészek, többek között keresztlánya és lánya is.

A Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozás Programban vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint mérését végzi, a Gyógyszertárban Előforduló Bőrproblémák Gyógyszerészi Gondozás Program és a Schussler Arcdiagnosztika területén bizalommal fordulnak hozzá betegei. Hivatását mindig lelkiismeretesen, pontosan és mérhetetlen türelemmel, odaadással, fáradhatatlanul látja el.

Az MGYT-nek és Magyar Gyógyszerészi Kamarának megalakulása óta tagja, ahol több ciklusban megyei küldött, az utolsóban országos küldött is.

A város orvosaival és kollégáival jó kapcsolatot ápol, hiszen a cél közös, a beteg emberek minél magasabb szintű szakmai ellátása.