A duális képzőhely a nyilvántartásba vételi kérelmét milyen formában lehet beadni?

A nyilvántartásba vételi kérelmet a duális képzőhely írásban kezdeményezi (papíralapon – postai úton) – a területileg illetékes megyei kamarának kell küldeni, Pest megyei gyógyszertár esetében a postacím: MGYK Pest Megyei Szervezete 1071 Budapest, Dembinszky u. 47. Fsz. 2.

Amennyiben elektronikus úton kéri, a nyilvántartásba vételi kérelem, ezen linken elérhető:
https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=b68c94f3-7f18-49c2-89bc-4b69a73cb977  

A kérelmet a területi kamara elbírálja, majd határozatot hoz a befogadásról. A határozatot a kamara elektronikus úton megküldi. A határozat után lehet munkaszerződét kötni.