Kedves Kollégák!

2023. október 25-én a Országos Hivatal konferenciatermébe összehívott Pest vármegyei tisztújító küldöttgyűlés sikeresen lezárult, amely során megválasztásra kerültek, az elkövetkezendő 4 évre Pest vármegye tisztségviselői,  ügyintéző szervei és országos küldöttei.

A mellékelt táblázatban találhatók az eredmények.

Tisztség

Név

Elnök:
Dr. Nagy Vilmos
Alelnökök:
Vidáné dr. Puszta Ildikó
Dr. Kántor Attila
Elnökség tagjai:
Dr. Bartus György
Dr. Bubenyák Máté
Dr. Horgos József
Dr. Joó Kristóf
Dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin
Dr. Rierpl Regina
Felügyelő Bizottság elnöke:
Dr. Borotsek Réka
Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Csongrádi Balázs
Dr. Joó Márk Szabolcs
Etikai Bizottság elnöke:
Dr. Sike Anita
Etikai Bizottság tagjai:
Dr. Bank Péter
Dr. Füléné dr. Marosi Anna
Dr. Hörömpőné dr. Nyíri Anikó
Dr. Oláh Máté Bálint
Dr. Ruby Mária

Megválasztott országos küldöttek

N é v 

dr. Bank Péter László
dr. Borotsek Réka
Borotsekné dr. Egri Ágnes
dr. Brezanóczy Ferenc
Brezanóczy Ferencné dr.
dr. Brezanóczy-Kárai Noémi
dr. Bubenyák Máté Dániel
Farkasné dr. Tompa Ildikó
dr. Hankó Zoltán
dr. Hankó Zoltánné dr.
dr. Horgos József
dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin
dr. Joó Kristóf Tamás
dr. Joó Márk Szabolcs
dr. Kántor Attila
Kostyalikné dr. Berinszki Edit
dr. Lak Mariann
Lakné dr. Kriston Katalin
dr. Nagy Vilmos
dr. Pataki Éva
dr. Rierpl Regina
dr. Salamon Beáta
dr. Sike Anita
Vidáné dr. Puszta Ildikó
dr. Zák Ferenc
Zoltainé dr. Merész Nóra
Pót tagok
dr. Csontos Ildikó
dr. Szelényi Márta
dr. Páll Zsombor

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Alapszabályának 1. számú melléklete: VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Általános előírások – 2. rész szerint:

A választással kapcsolatos kifogásokat a választás eredményének kihirdetésétől számított 3 napon belül lehet előterjeszteni a területileg illetékes választási bizottságnál, melyet az a kifogás beérkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni. A választási kifogásban egyértelműen meg kell jelölni, hogy a kérelmező szerint milyen választási szabály megsértése történt, a szabálysértés időpontját, a szabálysértés bizonyítékait, továbbá a kifogást benyújtó nevét és elérhetőségét.

A Területi Választási Bizottság kifogást elutasító döntése ellen a kifogást előterjesztője fellebbezést nyújthat be az Országos Választási Bizottsághoz az elutasítás közlésétől számított 8 napon belül. Az Országos Választási Bizottság a fellebbezés tárgyában – annak beérkezésétől számított 8 napon belül – köteles döntést hozni. Nincs helye fellebbezésnek az Országos Választási Bizottság döntése ellen. A kifogás ügyében érintett az Országos Választási Bizottság döntésének bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A bírósági beadványnak a kihirdetett választási eredményre halasztó hatálya nincs.

Bírósági felülvizsgálatra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kamarai választási eljárásban a kérelmező a fellebbezési jogot kimerítette, vagy a fellebbezés a Választási Szabályzat szerint kizárt.

Gratulálunk a megválasztott képviselőinknek, tisztségviselő és nem tisztségviselő vezetőinknek és jó munkát kívánunk!