Az elnök köszöntötte a meghívottakat, majd sor került a Megyei Díj átadására. Névsor szerint a díjazottak: dr. Brezanóczy Ferenczné dr, dr. Hankó Zoltánné dr, Molnár Imréné dr, dr. Ónodi-Szabó Mihály, dr. Szelényi Márta. A laudációk felolvasása során megismerhettük szakmai pályafutásukat, a betegekért tett erőfeszítéseiket. Mind az öt díjazott kiemelkedő munkát végzett az elmúlt évek során, aktív szerepet vállaltak az asszisztensek és a jövő gyógyszerészei képzésében. Ezúton is gratulálunk nekik!

Ezúton is gratulálunk nekik!

A díjátadót az elnöki beszámoló követte, ahol elsőként a 2022.02.25-én került megrendezésre – „Európa jövője – A gyógyszerellátás struktúraváltásának tapasztalatai – a gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepe és kompetenciái a szükséglet alapú gyógyszerellátás rendszerében” konferencián elhangzottakat ismertette dr. Nagy Vilmos. A konferencia hibrid módon került megrendezésre az elnök úr és az alelnök asszony vett részt rajta. A rendezvény végén 16 pontban összefoglalásra kerültek a feladatok. A záródokumentum elküldésre kerül a miniszterelnökségnek és felkerül a honlapra és a Gyógyszerészi Hírlapba.

2022.03.01-én volt az Országos Elnökség és a Területi Elnökök összevont értekezlete, ahol szó esett arról, hogy a kamara és a gyógyszertárak részt vesznek az ukrajnai menekültekkel kapcsolatos humanitárius akcióban, az országos kamara 1 millió forint pénzösszeggel támogatta a menekülteket. A kérés, hogy a gyógyszertárak kizárólag célzottan támogassák a rászorulókat, az adományok a megfelelő helyre jussanak el. Az orvostechnikai eszközök regisztrációjának a határidejét augusztus 24-re módosították. A tárgyalások továbbra is folynak (EMMI-OGYÉI-MGYK). Az alapelvekben egyetértés van, a módszerben nem. A CBD termékekkel kapcsolatos forgalmazási szabálytalanságokról is volt szó. Ezzel kapcsolatban ellenőrzések várhatók, mert belsőleges nem, csak külsődleges készítmények forgalmazhatók. A kamarai továbbképzési centrum kialakításának operatív kérdései is szóba kerültek. A csomagküldéssel kapcsolatos jogszabály-változás miatt sok cég keresi meg a kamarát, hogy mi a terve, és miért került betiltásra a csomagküldés. COVID-tesztek magas ára is téma volt. A teszteket csak olyan helyeken lehet ezen túl is forgalmazni, amelyek gyógyszerek lakossági értékesítésére engedéllyel rendelkeznek. A rendelet a veszélyhelyzeti szabályozás része. Heves megyei kamara által kezdeményezett közvéleménykutatás lezajlott, 2022. március 15-re ígérték az eredményt. Az eredeti cél valósult meg a kérdésekkel.

2022.03.06–án a koronavírus tájékoztató kiküldésre került A fő témája az enyhülő járványügyi intézkedésekről szólt.

2022.03.07. – Ifjúsági Állandó Bizottsággal történt megbeszélés volt. Egy youtube videó készül a gyógyszerészképzés bemutatásáról, népszerűsítéséről. A kamara is részt vesz a graduális képzésben. Cél, hogy 400 felett legyen a végzett hallgatók száma.

2022.03.07–én, a Kommunikációs Bizottság ülésén a legfontosabb téma a gazdasági elemzések egységes szerkezetben közlése volt. Az idei évben a Gyógyszerészi Hírlap 4 egymást követő számában került közlésre.

2022.03.17-én az Országos Elnökség és a Területi Elnökök Értekezletének összevont ülésén a lemaradt napirendek folytatása volt.

Az elnökségi tájékoztató után az ülés napirendi pontjainak megbeszélése következett, ami a 2021-es beszámolók előadása és elfogadása volt. Először dr. Kántor Attila alelnök úr mutatta be a 2021-es bevételek és költségek alakulását. A költségvetési tervhez képest a költségek a home office munkavégzés miatt alacsonyabbak voltak a tervezettnél. Iroda korszerűsítés nem történt, így jelentős összeg van a kamarai számlán.

A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolójában dr. Borotsek Réka elmondta, hogy a jogszabályok betartása mellett folyt az elnökség munkája, az on-line térbe kiterjesztésre került az információátadás, mely hatékonyan működött. A költségvetés alapján látszik, hogy óvatos és tisztességes munkát folytat az elnökség.

Az Etikai Bizottság elnökének, Borotsekné dr. Egri Ágnes elnök asszony beszámolója következett. Az etikai bizottságból 1 hiányzik, melynek pótlása nem sikerült. A remények szerint, amikor küldöttgyűlés tartható, ez is rendeződik. 2021-ben lehetőség volt 4 személyes, 4 on-line ülés, mindegyik sikeres volt. A tárgyalt ügyek között 7 OGYÉI pénzbírsággal záródó eset volt és 3 panaszügyet tárgyaltak kijelölés útján. 13 ügyből: 1 felmentés, 1 pénzbírság, 2 kamarai tagság felfüggesztés, 9 figyelmeztetés történt. Szükséges adminisztráció megtörtént.

Pest Megyei Gyógyszerész Alapítvány beszámolóját Kostyalikné dr. Berinszki Edit tartotta meg. Az alapítvány 2021-ben veszteséges volt. A nyaraló a tavaszi és az őszi időszakban kevésbé volt kihasznált az elmúlt évekhez képest a járványhelyzet miatt, de a nyári időszakban teljes kihasználásban volt. Javaslata szerint egy magasabb napidíj bevezetés szükséges. Az alapítványhoz beérkezett adó 1%-át a kisgyermekes szülők kapják meg szociális támogatásként a nyár folyamán, ez az összeg másra nem fordítható.

Vass Viktória szerint a nyaraló népszerűsítése, programok szervezése a fiatalok körében is ismertebbé teheti a helyet, így új nyaralók is jelentkezhetnek. A következő elnökségi ülésre készül egy tervvel a nyaraló promóciójával / programszervezésével kapcsolatban.

A 2022-es költségvetési terv bemutatásra került. A szolgáltatásokban van némi emelés, a közös költség és a bérszámfejtés havi díjai emelkedtek. Az év folyamán az energiaárak emelkedése is várható. A bevételek oldalon 2022-ben a tagdíjakból lesz.

A hétvégén a megrendezésre került a Tavaszi Továbbképzés. Az előzetes adatok szerint 170 fő jelentkezett rá. A visszajelzések alapján az előadások nagyon színvonalasok, jól, felépítettek, logikusak. Az őszi továbbképzés tervezett időpontja 2022. október 1. A tervek alapján jelenléti rendezvény lenne. Az előadók beérkezett visszajelzések alapján kerülnek felkérésre.

Továbbra sem érkezett árajánlat. A jelen helyzetben a növekvő anyagárak mellett a kivitelezők nem tuják a több hetes elfogadási procedúrát vállalni. A munka elvégzéséhez tovább kell kivitelezőket keresni.

Az egyebek témakörben a mostani ülésen nem vetődött fel téma. A napirendi pontok végeztével az elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, közreműködését, majd bezárta az ülést.