BESZÁMOLÓ AZ MGYK PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK NOVEMBERI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL

 

Az MGYK Pest Megyei elnöksége dr. Nagy Vilmos elnök vezetésével 2021. november 17-én tartotta soron következő ülését, melynek összefoglalója olvasható itt.

 

Dr. Nagy Vilmos elnök köszöntötte az elnökség megjelent tagjait, és megállapította, hogy az elnökség a megjelent 8 elnökségi taggal szavazat- és határozatképes. Az elnökség a határozatképességét az ülés végéig megőrizte.

Az elnök ismertette a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, és elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Az első napirendi pont zárt ülés volt, ahol a tagdíjtartozókkal kapcsolatos kérdésben született döntés.

Az második napirendi pontban dr. Nagy Vilmos elnök tájékoztatta a résztvevőket az októberi Országos Elnökségi ülésen elhangzottakról. A megbeszélés sok témát érintett, szó volt az egészségügyi salátatörvény tervezetéről, amely a gyógyszerek csomagküldéssel történő értékesítési lehetőségének a megszüntetését kezdeményezi, a Kormánnyal megújításra kerülő stratégiai megállapodásról. Az OGYÉI-ben dr. El Koulali Zakariás főigazgató-helyettessel volt megbeszélés a függőben lévő jogszabály-módosításokról és hatósági ügyekről, illetve a Semmelweis-napi munkaszüneti nappal kapcsolatos hatósági engedélyezési gyakorlat is napirendre került. Az MGYK és a MESZK közösen állásfoglalást kért az EMMI-től, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt a köztestületek tarthatnak-e közgyűlést, küldöttgyűlést vagy küldöttközgyűlést. Államtitkár Asszony levelében egyértelműen fogalmazott: nem.

A Kamara a gyógyszertárak áthelyezésével foglalkozó legutolsó törvénymódosítást hibásnak tartja amiatt, mert kikerültek a törvényből a távolsági korlátra és az engedélyezett áthelyezés végrehajtására rendelkezésre álló időtartamra vonatkozó korábbi szabályok.

Az MFB Invest Zrt. legfelsőbb kormányzati kérésre olyan tőkeprogram előkészítését kezdte el, amely kedvező feltételekkel biztosíthatja fiatal gyógyszerészek gyógyszertár- illetve üzletrész vásárlását idősebb gyógyszerészektől.

Békéshelp Kft. tulajdonosi szerkezet átalakításáról is szó esett.

Fontos, és sokakat foglalkoztató kérdés, az MGYK elnökségének állásfoglalása a magisztrális gyógyszerkészítésről. A kamara szerint a magisztrális gyógyszerkészítés megtartandó, ez kizárólagos gyógyszerészi kompetencia, egyéni terápiát tesz lehetővé. A kamara feladatának tekinti a FoNo VIII. alkalmazásához szükséges feltételek megteremtésében való részvételt.

Mindenkit érintő kérdés a tagdíjreform. Ezzel kapcsolatban a Területi Elnökök Értekezletéhez és az országos elnökséghez beérkeztek a javaslatok. Az elbírálása küldöttgyűlési jogkör, de a veszélyhelyzet miatt idén nem tartható küldöttgyűlés, ezért előkészítés folyik a jövő évi küldöttgyűlésre.

A Magyar Falu Program kistelepülési gyógyszerellátással kapcsolatos aktualitásai a következő linken érhetők el: https://www.mgyk.hu/a-magyar-falu-program-kistelepulesi-gyogyszerellatassal-kapcsolatos-aktualitasai-8211;-tajekoztato-a-gyogyszertaraknak,-gyogys.html

Az e-GYSE szabályozás legfontosabb részletei:

  • A 2021. november 1-je előtt 22-es vényazonosítóval felírt elektronikus gyse vényeket a gyógyszertárak a vények érvényességi idejének végéig (2022. január 29-ig) fogadhatják el.
  • november 1-jétől felírt elektronikus gyse vényeket 27-es elektronikus vényazonosítóval lehet elszámolni, a felíráskor a rendszer automatikusan 27-es vényazonosítót rendel hozzá.
  • Amíg azonban technikailag rögzíthető az EESZT-ben 22-es vényazonosítójú gyse vény is, addig a NEAK lehetővé teszi ezen – 2021. november 1-jét követően felírt – vények elszámolását annak érdekében, hogy ebből a szempontból ne érje hátrány sem a betegeket sem a szolgáltatókat.

A 62. koronavírus tájékoztató kiküldésre került a gyógyszertáraknak. Tartalma a szakmai rendezvények korlátozása és a gyógyszertárak járványügyi védekezésének erősítése (maszk kérés, védőtávolság stb.).

Állami gyógyszertári szoftverről amit tudni érdemes: a patikai tesztek lezajlottak, és a jelenlegi ütemterv alapján jövő év második felében kerülhet a patikákba a szoftver.

A következő napirendi pont a küldöttekkel történő online megbeszélés előkészítése volt. 3 téma került az informális online küldöttgyűlés elé: a hévízi üdülő esetében a támogató a Magyar Gyógyszerész Kamara Pest Megyei Szervezete mint tulajdonos, a Hévíz 1249 hrsz-ú ingatlan használati jogát a a Pest Megyei Gyógyszerész Alapítvány részére korlátlan időre meg kell hosszabbítani. Továbbá a rekreációs szabályzat aktualizálása szükséges, ennek megújítása folyamatban van.

A Békéshelp Kft-ben tulajdonrész-vásárlás is küldöttgyűlési döntés kérdése, valamint az irodafelújításról történő döntés is.

Az utolsó napirendi pont a 2021/II. megyei szakmai továbbképzéssel kapcsolatos hátralévő feladatok megbeszélése volt.

Jó munkát és kellemes napot kívánunk mindenkinek!

Fekete Enikő